mô tả cây mật gấu

Sơ lược cấy mật gấu

Sơ lược cấy mật gấu

Tuy có vị hơi đắng nhưng cây mật gấu khá dễ uống, và hiệu quả nếu sử dụng đúng hướng dẫn. Là loại cây mọc hoang ở khắp nơi nên cây mật gấu khá dễ tìm và khá dễ để