trị bệnh với cây đương quy

Đương quy – trị nhiều bệnh hiệu quả cao

Đương quy - trị nhiều bệnh hiệu quả cao

Do đương quy có tính nhuận hoạt tràng nên những người bị viêm đại tràng thể hàn, phân thường xuyên nát, lỏng không nên dùng. Chú ý: Dược điển Việt Nam quy định loài Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa